Graffiti poznačilo náš dom. „Odstránenie, čistenie graffiti“

//Graffiti poznačilo náš dom. „Odstránenie, čistenie graffiti“

Graffiti poznačilo náš dom. „Odstránenie, čistenie graffiti“

Bol to tak vždy, občas čierne a niekedy biele. Pre niekoho je graffiti prejavom slobody a chuti tvoriť, pre iného hlavne prejavom odmietania a nesúhlasu so všetkým, čo obsahuje systém a riadi sa dajakým poriadkom. Talentovaní budú proste tvoriť, netalentovaní iba čmárať a ničiť. Jednoducho povedané: autori a vandali.

A potom…

cena odstránenie graffitiA potom sú tu ešte iní. Tí, ktorí výtvory vandalov odstraňujú a pomáhajú udržiavať súkromný a firemný majetok v poriadku. K tejto skupine patrí aj upratovacia a čistiaca spoločnosť A SERVIS LIPKA. Firma s vyše dvadsaťročnou tradíciou, ktorá sa venuje profesionálnym upratovacím službám rôzneho charakteru. K týmto činnostiam možno – okrem odbornej likvidácie a prevencie graffiti – zaradiť aj čistenie kobercov, podláh, umývanie a leštenie okien, výkladov, ale tiež likvidáciu plesní. Všetky tieto špecifické služby firma realizuje v Českej republike, na Slovensku, a tiež v Rakúsku a Nemecku.

Z pohľadu…

Z pohľadu odborníkov, ale aj spokojných klientov predstavuje spoločnosť A SERVIS LIPKA jedinú profesionálnu upratovaciu firmu, ktorá dokáže plne garantovať nielen stabilnú a vysokú kvalitu antigraffitovej metódy, ale aj jednu z najnižších cien svojich služieb na trhu. Technologicky sa firma A SERVIS venuje odbornej likvidácii graffiti, čistí steny, fasády, realizuje ochranné nátery alebo antigraffiti nástreky. Súčasťou všetkých týchto prác je tiež vlastný, ambiciózny projekt s názvom Systém čistých budov. V zásade ide o jedinečný, a úspešný koncept odbornej prevencie. Špičkovej antigraffiti ochrany a dynamickej schopnosti odstraňovať nové graffiti.ako odstrániť graffiti

Už viac ráz…

Už viac ráz na tomto mieste padlo dôležité slovo – odborný. Pri kvalitnom a správnom odstraňovaní graffiti ide naozaj o odbornú činnosť realizovanú na profesionálnej úrovni a podľa overených, presných technologických postupov. V krátkosti zopár detailov. Ak sa má napríklad čistiť graffiti z materiálov akými sú žula, mramor alebo teraco, treba už vopred rátať s tým, že farby v spreji sú agresívne a prenikajú do hĺbky materiálu. Podobná situácia nastáva aj pri štrukturovaných omietkach.

Na ploche…

Na ploche sa potom zjavujú nevzhľadné fľaky alebo škvrny, ktoré sprejová farba zanechala. Jediným schodným a technicky realizovateľnýmčím odstrániť graffiti riešením býva špecializovaná odborná firma akou je aj A SERVIS, ktorá tento typ poškodenia fasády alebo steny dokáže vyriešiť. Klient by mal k tejto téme zároveň vedieť i to, že počas čistenia graffiti sa – aj napriek opatrnému a šetrnému postupu odborníkov – musí čiastočne odstrániť aj pôvodný náter z fasády. V zásade ide o daň, ktorú si vyberie spomínaná agresivita a sila farieb v spreji. Práve táto farba dokáže mnoho stien poznačiť veľmi tvrdo a naozaj nevyberavo.

 

Pomerne…

Pomerne často sa v bežnej praxi stáva, že zákazník, či skôr rozhnevaný majiteľ fasády poznačenej graffiti, siahne v strese po štetci a farbe, aby mu tie odpudivé čmáranice rýchlo zišli z očí. Po pretretí sa mu na krátko zdá, že problém vyriešil. Žiaľ, opak je pravdou. najlacnejšie odstránenie graffitiNa premaľovanej ploche začne agresívna sprejová farba postupne presvitať, až sa objaví znovu, často v oveľa horšej forme, ako pred samotným natretím. Napokon zákazníkovi ostane len jedno riešenie – dohodnúť si profesionálnu firmu, ktorá mu graffiti zlikviduje.

A propos,…

A propos, odporúčané technologické podmienky takejto činnosti bývajú priamo závislé na okolitých klimatických podmienkach. Spoločnosť A SERVIS LIPKA odstraňuje graffiti pri vonkajších teplotách, ktoré neklesli pod plus 10 stupňov Celzia. Spomedzi odborných, či laických rád a poučení, ako si s graffiti poradiť čo najlepšie, sa osvedčila prevencia, predovšetkým však – špeciálna antigraffiti ochrana. Takýto unikátny ochranný náter vie spoľahlivo a účinne zabrániť sprejerom v ich ďalšom vandalstve, ale natretú  plochu zabezpečí aj proti atmosférickým spadom – jednoducho prípravky na odstránenie graffitia bezpečne.

Možno…

Možno zopár slov k už spomínanému projektu Systém čistých budov. Vďaka jeho servisnej pružnosti dokáže firma A SERVIS LIPKA klientom, ktorí sú v ňom začlenení, poskytnúť veľmi dynamické a účinné odstraňovanie graffitov. Jeho podstatou je nanesenie antigraffitového náteru, pričom tento systém zabezpečuje aj čistiacu údržbu čerstvo znečistených plôch.

Na vysvetlenie. Ak zákazník A SERVIS pri prvotnom odstraňovaní graffiti súhlasi s nanesením antigraffiti náteru, bude ho odstraňovanie nového sprejerského pokusu stáť podstatne menej, ako bežná likvidácia graffiti. Dôležitým prvkom tejto klietnskej služby je aj kompletná obnova antigraffiti náteru na postihnutnej fasáde.

 

Ako teda…

Ako teda vidno, drvivej väčšine problémov spojených s likvidáciou graffiti sa dá predchádzať prevenciou, resp. použitím vysokokvalitnej antigraffiti ochrany. Tento skutočne účinný systém preto na dnešnom trhu predstavuje progresívny, mimoriadne funkčný technologický postup, ktorý kvalitné odstránenie graffitijednoznačne pomáha pri odstraňovaní sprejerských výtvorov, a to bez nepríjemného poškodenia postihnutej fasády. Pokiaľ ide o proces aplikácie anitgraffiti náteru, prebieha nasledovne. Ak ide o hladké plochy, pracovníci A SERVIS nanášajú 3 vrstvy takéhoto náteru. V prípade, že sú súčasťou objednávky steny so štrukturovaným povrchom, dajme tomu viac pórovité alebo nerovné. B

Umývanie, čistenie podláh

Umývanie, čistenie podláh

ýva technologickou normou šesť, často až dvanásť vrstiev.

Špeciálny…

Špeciálny antigraffiti náter typu AGO môže A SERVIS aplikovať aj na oveľa špecifickejšie povrchy, napr. marmolit. Práve tu sa jedinečná antigraffiti ochrana obzvlášť vypláca. Dôvod? Platí, že z marmolitovej fasády sa sprejerské fľaky takmer nedajú odstrániť. Klient je preto nútený zvažovať, či nechať naniesť novú vrstvu marmolitu. Samozrejme, že tento krok chce peniaze, čas a vhodné klimatické podmienky. A tak vďaka antigraffiti náteru a firme A SERVIS LIPKA si môže všetok tento stres ušetriť.

Mimoriadnou…

Mimoriadnou výhodou AGO náteru je jeho multifunkčnosť, najmä pokiaľ ide o rôzne typy povrchov. Náter sa veľmi dobre „znesie“ takmer kto odstráni graffitis akoukoľvek plochou. Nedrží však dobre na skle, leštených kovoch alebo plochách z polykarbonátu. Podmienkou úspešnej a dobre vykonanej aplikácie AGO náteru býva teplota, ktorá by nemala klesnúť pod bod mrazu.  Pokiaľ ide o ďalšie prednosti tejto chemickej látky je potrebné zdôrazniť, že sa osvedčila najmä pri ochrane fasád budov. Ktoré sú atakom sprejerov vystavené pravidelne. Zopár príkladov. Sú to objekty v priemyselných štvrtiach, stavby – aj obytné – na okraji miest. Vyťažené cesty a konštrukcie mostov, nadjazdov, ochranných a protihlukových bariér a pod.

Nie je vôbec…

Nie je vôbec žiadnou novinkou, že práve tieto objekty bývajú pomerne často a rady sprejermi vyhľadávané, keďže stoja naoko „opustené,“ málo zabezpečné. Či očividne strážené. Aj preto ponúkajú graffiti komunite sprejerov skvelé príležitosti, ako si „pocvičiť“ svoje schopnosti. odstránenie graffiti z fasády Práve na tomto mieste sa teba zmieniť o dôležitom fakte, ktorý zákazníka zaujme. Ak bol na danej budove, či jej fasáde, firmou A SERVIS LIPKA zrealizovaný špeciálny antigraffiti AGO náter. Spoločnosť takémuto zákazníkovi plne garantuje, že ďalší pokus o nové graffiti bude z plochy odstránený do štrnástich dní.

 

V zásade…

V zásade je táto služba súčasťou Zmluvy o dielo medzi firmou A SERVIS a jej  klientami, ako z Českej republiky, Slovenska, tak i Rakúska. Všetci zákazníci vnímajú túto informáciu ako vynikajúce klientské plus. Ktoré výraznou mierou prispieva k výslednej kvalite a komplexnosti služieb našej spoločnosti.  Rýchle a dôkladné odstránenie graffitov má svoj veľký význam aj v kontexte odstránenie graffiti z betónunášho firemného programu – Systém čistých budov. Tento koncept sa na všetkých obsluhovaných trhoch mimoriadne dobre ujal a dosahuje naozaj pozoruhodné výsledky. Aj preto má firma A SERVIS eminentný záujem na jeho ďalšom pokračovaní.

 

Ešte krátka,…

Ešte krátka, ale dôležitá poznámka. V prípade, ak sa nové graffiti odstraňuje celkom bez váhania a pridlhého odkladania, väčšina sprejerov svoje ďalšie „umelecké“ pokusy na danom mieste radšej vzdáva. Povedzme si rovno, že kúpa niekoľkých kusov farebných sprejov nikdy nebola, a nie je práve lacným koníčkom, takže „tvoriť“ graffiti len pre čistiacu firmu, pôsobí dosť bláznivo, až nezmyselne. Skúsme si teraz v skratke zopakovať pracovný postup a danú technológiu čistenia graffiti. odstránenie graffiti z tehálKtorú upratovacia a čistiaca spoločnosť Čistenie, odstraňovanie grafitov s úspechom poskytuje už vyše dvadsať rokov, a to už na viacerých trhoch strednej Európy.

 

Na prvom…

Na prvom mieste býva telefón a základné informácie. Klient si proste dohodne podmienky, čas, konkrétne miesto. Zo strany firmy získa cenovú kalkuláciu, technické a technologické podmienky čistenia a potvrdenie miesta i času. Informácie sú poväčšine posielané mailom, takže klient má pokoj sústrediť sa na ich preštudovanie. Ak s nimi súhlasí, firma A SERVIS  urobí maximum, aby jeho objednávka dopadla na výbornú. Asi je potrebné, aspoň rámcovo, túto tému doplniť. Trh, a najmä konkurencia, vyvíjajú často enormnú snahu spochybniť ceny za nami poskytované služby. Argumenty? Na trhu sa predsa dajú nájsť aj lacnejšie, pre zákazníka prijateľnejšie možnosti. Takže, bez dlhých rečí. Je pravda, že ceny za čistenie fasád bývajú vo firme A SERVIS o niečo vyššie, ale treba myšlienku objasniť celú.

 

ochrana pred graffitiSpoločnosť A SERVIS…

Spoločnosť A SERVIS svojim zákazníkom ponúka nielen jedinečnú, navýsosť modernú a dlhdobou praxou prevernú technológiu, ktorá povrch fasády alebo steny nijako nepoškodzuje. Ale zároveň ošetrovanú plochu fasády alebo steny, dokonale vyčistí a na dlhé obdobie precízne a kvalitne zabezpečí. Antigraffiti AGO náter je v danej oblasti nesporne unikátny a jeho vlastnosti  nemajú priamu konkurenciu. A naviac, výnimočný a originálny projekt spoločnosti A SERVIS – Systém čistých budov. Zákazníkom firmy garantuje bezkonkurečný, maximálne otvorený servis odstraňovania nového graffiti, a to len za zlomok bežnej ceny.

Klienti…

Klienti na práci firmy A SERVIS LIPKA oceňujú – okrem ďalších benefitov – aj empatický prístup s akým sa naši zamestnanci k svojej práci stavajú. Úsmev, dobrá nálada, slušnosť sústredenosť a pripravenosť. Aj to sú celkom rukolapné a jasné dôkazy o charaktere aj dobrom mene našej spoločnosti. Zamestnanci A SERVIS vedia odborne pomôcť a poradiť, pričom sa k majetku zákaznika chovajú s citom a ohľaduplne. Klient tak antigraffitová ochranamá možnosť presvedčiť sa na vlastné oči, že pre neho v tom okamihu pracujú perfektne zohratí profesionáli, ktorí sú predstaviteľmi firmy s vysokým a stabilým štandardom každého úkonu a skutočnou odbornou hrdosťou.

 

Samotný…

Samotný postup čistenia býva potom nasledovný. Presne zvoleným chemickým prostriedkom zamestnanci A SERVIS-u odstránia z fasády všetky čmáranice a graffiti, pričom naši špecialisti vyčistia tieto plochy tak dôkladne a kvalitne, že po tomto procese zostane z tých farebných nezmyslov iba akýsi nejasný, neurčitý fľak. Následne túto vyčistenú plochu premaľujú farbou, ktorá kopíruje pôvodný farebný odtieň fasády. Po vysušení stien nanášajú špeciálny ochranný antigraffiti náter AGO. Jeho odolná vrstva sa tak na dlho stane pevnou. Aj keď voľným okom neviditeľnou hranicou brániaciacou „graffiťákom“ v ich nových pokusoch o umenie ulice.

AGO na všetky povrchyPráca…

Práca upratovacej spoločnosti A SERVIS LIPKA a unikátny AGO antigraffiti náter tak klient prispievajú k poznaniu skutočnosti, že osud akéhokoľvek nového graffiti bude už len v rukách našich špecialistov. Moderná, vysokoúčinná metóda ochrany a čistenia, pritom predstavuje pre každého zákazníka pocit istoty a trvalej záruky úspešného riešenia. S takto odvedenou prácou našich odborníkov sa pred časom stretli aj dve sestry-naše zákazníčky. Ktorým ich domy – vilu a víkendový dom – poničili sprejeri v takmer rovnakom čase. Jedna z nich dokonca zažila nevydarené, či skôr zbabrané čistenie v podaní inej firmy. Obidve preto očakávali účinné a kvalitné riešenie ich problému.

rady ako odstrániť graffiti

Ich reakcie…

Ich reakcie na konci našej práce boli jednoznačné. Spokojnosť a veľká úľava, keďže fasády ich domov boli opäť v poriadku, a navyše – spoľahlivo ochránené AGO náterom. Obidve nám ďakovali najmä za rýchlosť, kvalitu a profesionálny zásah, ktorý vyústil od úspešného záveru. Pre celú našu firmu A SERVIS LIPKA bude veľkým potešením, ak sa aj pre vašu domácnosť, či firmu, staneme spoločnosťou, ktorá ponúkne svoje overené profi riešenia a zbaví vás nepríjemných problémov s graffiti. Veríme, že meno firmy A SERVIS LIPKA sa stane aj pre vás symbolom precíznosti a poctivo odvedenej práce.

 

 

 

 

Napísal/a | 2018-02-14T12:24:36+00:00 február 14th, 2018|Odstránenie graffiti|0 Komentárov

Napíšte komentár