Voskovanie, čistenie podláh Košice

//Voskovanie, čistenie podláh Košice

Voskovanie, čistenie podláh Košice

Voskovanie, čistenie podláh Košice

Kvalitné strojové čistenie podláh Košice zaručí kotúčový stroj, ktorý má vysoký prítlak na podlahu a to približne  40 kg. Na jeho hlavu je možné pridať ešte závažie, ktoré má hmotnosť 10 – 15 kg. Pri strojovom čistení podláh v Košiciach je dôležité používať kvalitnú, ale šetrnú čistiacu chémiu. Pre podlahu je dôležité, aby bola chémia k nej čo najšetrnejšia, ale zároveň splnila požadovaný cieľ. Naša upratovacia firma používa na hĺbkové čistenie podláh zásaditú chémiu. Len v niektorých prípadoch používame kyslú chémiu a to pri čistení podláh po stavebných činnostiach a rekonštrukciách. Kyslá chémia je  veľmi agresívna, ale dokonale odstráni z povrchu podlahy všetky vápenaté a cementové závoje, zbytky stavebných nečistôt a povlakov.

A SERVIS LIPKA, s. r. o. realizuje: hĺbkové, generálne, strojové čistenie podláh. Strojové umývanie a čistenie podláh, voskovanie a impregnácia podláh, strojové čistenie priemyslových podláh, umývanie a čistenie plášťov stien hál a budov. Čistíme všetky typy podláh: betónové podlahy, drátkobetónové podlahy, podlahy s epoxidovou stierkou, zámkovu dlažbu, liate podlahy. Vyčistenie podláh po stavbe, podlahy po maliaroch, silne znečistené po stavebnej činnosti a rekonštrukciách, chemicky znečistené podlahy. Ďalej dokážeme vyčistiť dlažby – keramické podlahy, linoleá, marmoleá, plávajúce podlahy, drevené podlahy, priemyslové podlahy. Strojové čistenie liatych a priemyslových podláh, vrátane škvŕn a šmúh od gumy. Umývame mastné a extrémne znečistené podlahy, čistíme podlahy po stavbe, podlahy po maliaroch, silne znečistené po stavebnej činnosti a rekonštrukciách, podlahy chemicky znečistené, podlahy priemyselne znečistené. Periodické a pravidelné čistenie budov. Generálnou metódou s kotúčovým strojom a tlakovým vysávaním čistíme aj podlahy znečistené od gumových šmúh a gumových koliesok, podlahy znečistené od špárovacej homoty, cementu a farieb. Touto metódou možno vyčistiť podlahy kvalitne a do hĺbky.

Čistenie a voskovanie využili zákazníci aj z týchto lokalít:

Panónska cesta 4, 851 04 Bratislava-Petržalka … Popradská 23, 821 06 Bratislava-Vrakuňa … Andraščíkova 28, 085 01 Bardejov … Cukrovarská 2521, 075 01 Trebišov … Továrenská 611, 984 01 Lučenec … Pribylinská 9, 831 04 Bratislava – Rača … Pohraničníkov 12, 851 10 Bratislava – Rusovce … Sokolovská 14, 066 01 Humenné … Záhradnícka 9, 812 44 Bratislava – Staré Mesto … Záhumenná 3, 851 10 Bratislava – Čunovo … Mateja Bela 11, 010 15 Žilina … Tomanova 1060, 83107 Bratislava – Vajnory … Hutnícka 13, 841 10 Bratislava – Devín … Horná 1631, 022 01 Čadca … Hlavná 21, 900 31 Stupava … Mlynské nivy 41, 821 09 Bratislava – Ružinov … Bernolákova 12, 901 01 Malacky … Smreková 2, 960 01 Zvolen … Štúrova 16, 949 01 Nitra … J. Hrašku 16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Jurkovičova 16, 080 01 Prešov … Pod Kalváriou 4227, 955 01 Topoľčany … Partizánska cesta 105, 974 01 Banská Bystrica … Mierové námestie 30, 911 01 Trenčín … Hraničná 4, 058 01 Poprad … J. I. Bajzu 11, 971 01 Prievidza … Sládkovičova 10, 965 01 Žiar nad Hronom …Gallayova 9, 841 02 Bratislava – Dúbravka … Parková 10, 926 01 Sereď … Smrečianska 19, 831 01 Bratislava – Nové Mesto … Nákovná 7, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice … Námestie sv. Michala 5, 920 01 Hlohovec … Záhorská 14, 84106 Bratislava – Záhorská Bystrica … Obchodná 9, 018 41 Dubnica nad Váhom … Ilkovičova 31, 841 04 Bratislava – Karlova Ves … Nábr. 4. apríla 1987, 031 01 Liptovský Mikuláš … Rázusova 1845, 052 01 Spišská Nová Ves … Svätoplukova 38, 902 01 Pezinok … Železničná 4, 979 01 Rimavská Sobota … Nám. baníkov 33, 048 01 Rožňava … Kôstková 21, 851 10 Bratislava – Jarovce … Jeruzalemská 18, 917 01 Trnava … Jánosa Eszterházyho 4, 929 01 Dunajská Streda … Sládkovičova 9, 921 01 Piešťany … Studenohorská 10, 841 03 Bratislava – Lamač … Priečna 28, 924 01 Galanta … Jilemnického 7, 036 01 Martin … SNP 7, 940 60 Nové Zámky … Timonova 3, 040 01 Košice … Štefánikova 16, 020 01 Púchov … Madačova 8, 034 01 Ružomberok … Janka Kráľa 27, 936 01 Šahy … Priehradka 17, 966 01 Hliník nad Hronom … Muškátova 4, 078 01 Sečovce … Donská 87, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava 4 … M.Sch.Trnavského 4, 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Bratislava 4 …  Mostná 31, 972 51 Handlová … Hliny 28, 017 07 Považská Bystrica … Námestie Mieru 7, 962 12 Detva … Kyjevská 3, 071 01 Michalovce … ČSA 23, 977 01 Brezno … Pri Slanej 25, 982 01 Tornaľa … Hurbanova 5, 069 01 Snina … Ferka Urbánka 7, 957 01 Bánovce nad Bebravou … Hlavná 45, 056 01 Gelnica … Šafárikova 10, 934 01 Levice … Rudolfa Jašíka 2, 958 01 Partizánske … Kollárova 7, 968 01 Nová Baňa … Pokroku 563, 049 11 Plešivec … Priemyselná štvrť 30, 083 01 Sabinov … Staré záhrady 1, 821 05 Bratislava – Ružinov, Bratislava 2 … Slovanské nábrežie 26, 841 10 Bratislava – Devín, Bratislava 4 … Jakubská 8, 831 06 Bratislava – Rača, Bratislava 3 … Na Bystričku 48, 036 01 Martin … Turňa nad Bodvou 487, 044 02 Turňa nad Bodvou … Grün 155, 053 33 Nálepkovo … Žiarska 3, 031 04 Liptovský Mikuláš … Staromlynská 53, 821 03 Bratislava – Podunajské Biskupice, Bratislava 2 … Čáčovská cesta 167, 905 01 Senica … Mierová 4, 094 31 Hanušovce nad Topľou … Sládkovičova 102, 034 01 Ružomberok … Juh 6, 093 01 Vranov nad Topľou … Gašpara Košťála 17, 972 71 Nováky … Orgovánová 33, 079 01 Veľké Kapušany … Továrenská 62, 953 01 Zlaté Moravce … Hviezdoslavova 3, 033 01 Liptovský Hrádok … Hraničiarska 43, 851 10 Bratislava-Čunovo, Bratislava 5 … Vonkajší rad 4, 926 01 Sereď … Hlavná 73, 929 01 Dunajská Streda … Semenárska 34, 851 10 Bratislava – Jarovce, Bratislava 5 … Sovietskych hrdinov 14, 089 01 Svidník … Brezovská 5, 907 01 Myjava … Miestneho priemyslu 1027, 029 01 Námestovo … Malolehotská 4, 971 01 Prievidza … Hlboká 47, 921 01 Piešťany … Nová Hora 9061, 90031 Stupava … Tačevská 36, 085 01 Bardejov … Pod Skalkou 4, 911 01 Trenčín … Centrum 35, 960 01 Zvolen … Továrenská 3, 901 01 Malacky … Slavkovská 4, 054 01 Levoča … Drevená 3, 924 01 Galanta … Mierová 79, 066 01 Humenné … Jána Smreka 24, 841 08 Bratislava – Devínska Nová Ves, Bratislava 4 … M. Sch. Trnavského 16, 841 02 Bratislava-Dúbravka, Bratislava 4 … Partizánska 24, 965 01 Žiar nad Hronom … Dolnočermánska 60, 949 01 Nitra … Hviezdoslavova 45, 010 01 Žilina … Školská 15, 979 01 Rimavská Sobota … Janka Kráľa 15, 022 01 Čadca … Myslenická 141, 902 03 Pezinok … Trenčianska 27, 020 01 Púchov … Starý trh 51, 060 01 Kežmarok … Jasovská 10, 851 07 Bratislava – Petržalka, Bratislava 5 … Pivničný rad 3, 984 01 Lučenec … Bratislavská 53, 903 01 Senec … Alejová 4, 040 11 Košice – Juh, Košice … Matúškova 13, 026 01 Dolný Kubín … Krajinská cesta 4, 931 01 Šamorín … Balkánska 103, 851 10 Bratislava – Rusovce, Bratislava 5 … Košická 4, 080 01 Prešov … Janka Kráľa 17, 940 02 Nové Zámky … Strojárenská 1, 917 01 Trnava … Svitská cesta 1, 05801 Poprad … Gemerská 10, 052 01 Spišská Nová Ves … Záhradná 19, 075 01 Trebišov … Radvanská 25, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, Bratislava 1 … Rajtákova 56, 841 03 Bratislava – Lamač, Bratislava 4 … Zvolenská cesta 37, 974 05 Banská Bystrica … Bajkalská 5, 831 04 Bratislava – Nové Mesto, Bratislava … Trenčianska ulica 14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom … Štúrova 1529, 018 41 Dubnica nad Váhom … Pribinova 10, 920 01 Hlohove …  Šafárikova 110, 048 01 Rožňava … Hlavná 47, 091 01 Stropkov … Okružná 837, 064 01 Stará Ľubovňa … Horná Streda 74, 916 24 Horná Streda … Hollého 48, 015 01 Rajec … Buzalkova 1, 831 07 Bratislava – Vajnory, Bratislava 3 … Stummerova 93, 955 01 Topoľčany … Arménska 5, 821 07 Bratislava – Vrakuňa, Bratislava 2

Napísal/a | 2015-02-23T08:21:24+00:00 február 23rd, 2015|strojové čistenie podláh|0 Komentárov

Napíšte komentár